Du är här

2016-11-03 - Trafik
Synskärpa 0,5 eller sämre innebär att man börjar se oskarpt på ca 1-2 meters avstånd. Foto: Petter Magnusson/PMAGI

Var sjätte förare är en trafikfara

Var sjätte bilförare i Sverige har för dålig syn för att sitta bakom ratten, men kör ändå bil, visar statistik från synbesiktningen som arrangeras årligen.

I oktober var det återigen dags för den årliga synbesiktningen, Sveriges största syntest av bilförare, som arrangeras av Synoptik i samarbete med Bilprovningen. I år var det åttonde året i rad som förare runt om i landet fick möjlighet att gratis testa sin syn.

– Syftet är att uppmärksamma hur viktig synen är vid bilkörning och att bidra till ansvarsfull körning, berättar Lottie Funck Ekelund, Marknadsdirektör för Synoptik och projektansvarig för synbesiktningen.

Runt om i landet, på totalt 53 av Bilprovningens stationer, erbjöds bilförare att både besikta bilen och synen den 20 oktober. Dessutom erbjöd även Synoptik synbesiktning i sina över 100 butiker runt om i landet.

Lottie poängterar att även mindre synfel kan innebär att en förare utgör en trafikfara både för sig själv och medtrafikanter och ofta känner inte föraren själv till sin nedsatta syn.

– Synförändringar smyger sig ofta på gradvis och många märker inte att deras syn till slut blir väldigt dålig. Jag tror att det är få som medvetet sätter sig bakom ratten med ett synfel, utan de tror att de ser som de ska, säger Lottie Funck Ekelund.

Lotties påstående stärks av statistik från de senaste sju åren som synbesiktningen genomförts i Sverige. Genom åren har över 19 000 syntester genomförts och resultatet visar att var sjätte bilist har en skärpa som är visus 0,5 eller sämre, vilket innebär att de börjar se oskarpt redan på 1-2 meters avstånd.

0,5 i synskärpa är minimum för att kunna få lämplighetsintyg för att övningsköra och ta körkort idag. En sjättedel av det totala antalet B-körkort i Sverige, strax över 6 200 000 stycken, innebär att runt en miljon bilförare idag framför ett fordon i strid mot lagen.

– Att ha 0,5 i synskärpa innebär att man bara kan läsa halva syntavlan. Värre än så och man är en ren trafikfara och ska inte vara ute på vägarna, säger Lottie.

I Sverige finns inga krav på förnyade syntester, något som Lottie är kritisk till.

– Man gör ett syntest när man ansöker om lämplighetsintyget, sedan gör man inga fler tester, inte ens i samband med körkortsförnyelse. I andra länder har man krav på syntester i samband med körkortsförnyelse.

I grannländerna Norge och Finland är det också lag på att genomföra syntest när man fyller 70 respektive 75 år.

– Även om man inte haft problem med synen tidigare är ålderssynthet vanligt när man kommer i 40- till 50-års åldern. Vi skulle gärna se en lagändring där man inför ett obligatoriskt syntest i samband med körkortsförnyelse.

Varningstecken

Lottie rekommenderar att man regelbundet undersöker sin syn, något som går snabbt hos en läkare eller optiker. Minimum är att testa synen vid varje körkortsförnyelse, dvs vart tionde år.

– Annars kan du vara en fara både för dig själv och dina medtrafikanter.

Som förare finns det även varningstecken som du bör vara vaksam på, exempelvis om du plötsligt behöver läsglasögon.

– Börjar man använda läsglasögon rekommenderar vi att man gör ett syntest, inte bara nöjer sig med läsglasögonen. Ofta innebär behovet av läsglasögon att man har fått ett försämrat avståndsseende. (CC)


 

Dela med dig av denna artikel på: