Du är här

2016-10-07 - Ekonomi

All time high för Höga Kusten

För första gången någonsin kan Höga Kusten skryta över 300 000 gästnätter (304 000) under en sommar. Det är en ökning +6,9 procent och +20 000 gästnätter jämfört med 2015. Campingen är det som ökar mest; med +12.1procent.

Utlandsmarknaden ökar i samma takt som antalet svenska besökare. Exportandelen ligger därmed kvar på 20,5 procent, det vill säga mer än var femte gästnatt på sommaren är en utländsk turist. Januari till och med augusti 2016 har Höga Kusten ökat +5,6 procent, medan andelen utländska besökare har ökat med +14,5procent. Exportandelen har ökat från 16,7 procent till 18,1 procent, detta i ett läge när Sverige som land i princip står still (+0,1) i samma mätning.
– Siffrorna bekräftar den bild våra entreprenörer ger av sommaren. Höga Kusten är hett och vi är på rätt väg i arbetet med att utvecklas till en destination med attraktionskraft i internationell klass, säger peter Holmqvist, VD på Höga Kusten Destinationsutveckling AB.

Dela med dig av denna artikel på: