Du är här

2016-05-31 - Ekonomi

Ö-viks ekonomi bättre än budget

Vid kommunstyrelsens sammanträdem30 maj presenterades den första tertialrapporten för året. För helåret 2016 är prognosen ett ekonomiskt resultat på +82 miljoner kronor. Det är 25 miljoner bättre jämfört med det budgeterade resultatet på +57 miljoner kronor som kommunfullmäktige fastställt för 2016. God ekonomisk hushållning bedöms uppnås 2016.

Dela med dig av denna artikel på: