Du är här

2016-04-06 - Ekonomi
Bild: Länsförsäkringar

Hur mycket betalar ditt barn hemma?

När barnen tar studenten är man som förälder inte längre skyldig att försörja dem trots att de bor hemma då de fyllt 20 och uppåt. Många tycker dock att det känns jobbigt att ta upp frågan om betalning med barnen.

Antalet unga vuxna som bor hemma blir allt vanligare och det blir många gånger föräldrarna som får dra det tunga ekonomiska lasset. Enligt en undersökning som Länsförsäkringar genomfört visar att unga vuxna som fyllt 20 och uppåt inte betalar något eller mindre än vad det kostar att bo hemma.

Konsumentverket har räknat ut att kostnaden för en 20-åring som bor hemma är cirka 4000 kronor, undersökningen visar att färre än tio procent betalar vad det kostar att bo hemma. De allra flesta betalar ett lägre belopp.  65 procent av hushållen anser att det är mycket viktigt för hemmets ekonomi att ungdomarna betalar hemma.

– Oavsett om hushållet behöver pengarna eller inte, tycker jag att det är bra att barnen betalar en rimlig summa när de får egen inkomst. Barnen lär sig att prioritera bland utgifterna och får förståelse för vad saker kostar. Det är ett sätt för föräldrarna att rusta dem inför vuxenlivet, säger Svante Berggren, bankchef på Länsförsäkringar Västernorrland.

Dela med dig av denna artikel på: