Du är här

2016-01-22 - Utställning
  • Några av de många bildesteter som medverkar vid utställningen ”Identitet” på museet. Foto: Håkan Nordström
  • ”Det är ingen idé att stänga in sig själv i en ram” tycker Maria Johansson. Foto: Håkan Nordström
  • Lova Holmberg har gjort den här skulpturen, som tycks ha en hel del att tampas med. Foto: Håkan Nordström

Tolkningar av identitet

Krossade speglar, en skulptur på väg ut ur ramen och ett jättelikt fingeravtryck. Identitet kan tolkas på många olika sätt och med start idag visas många exempel i en ny utställning på Örnsköldsviks museum & konsthall.

Med ö-vikskonstnären Jenny Lundgren som inspiratör och med enbart ordet ”Identitet” som grund har bildesteterna i årskurs 2 och 3 på Nolaskolan skapat en mångfacetterad och intressant utställning, som har vernissage idag fredag mellan 12 och 16.
– Jenny gav oss ordet och utifrån det har vi fått tolka och jobba fritt i vilka uttryckssätt vi ville, berättar Elina Pucci som har använt sig av speglar i sin tolkning av identitet.
– Jag har krossat speglar och sedan limmat ihop dem igen, alla är formade olika. Min tanke är att din identitet ändras konstant, från då du är liten tills du blir gammal. Alla är olika, och sprickorna är olika.
– Identitet kan tolkas väldigt personligt, det går inte att be någon om hjälp med tolkningen, då blir det inte din egen uppfattning om identitet, säger Maria Johansson som visar upp en skulptur som är på väg ut ur en ram.
– Jag tänkte mycket på förändring och hur svårt det kan vara att förändras. Men det är ingen idé att stänga in sig själv i en ram.

Sandra Ögren har skapat ett gigantiskt fingeravtryck och när man tittar närmare ser man att bilden är uppbyggd av mängder av hennes egna fingeravtryck. Utställningen visar en enorm bredd och ett vitt spektra av tolkningar och uttryckssätt i form av exempelvis teckningar, foton och skulpturer.
– Alla har gått så djupt in i sina tolkningar men jag försökte göra det så lätt som möjligt, säger Ella Östberg som helt enkelt skrivit ordet ”Identitet” i fonetisk skrift, men studerar man hennes verk med ingående ser man att hon även har fyllt bokstäverna med olika förklaringar av identitet.

Eleverna har också tagit fram ett häfte med texter som förklarar de olika bilderna och skulpturerna, och hur de tänkt när de kommit fram till sina egna personliga tolkningar av identitet.
Utställningen visas till och med 20 februari.

Dela med dig av denna artikel på: