Du är här

2015-12-13 - Roligt
  • Elias Elving, Anton Vikström och Elsa Wikström vid Själevadskolan testar Utopia Worlds första betaversion – en tidig variant av spelet. Foto: Håkan Nordström
  • Eleverna har själva fått vara med att skapa världar, figurer och historier som sedan legat till grund för olika scenarion och för grafiken i spelet. Foto: Håkan Nordström

Utopia – en demokratisk framtid

En galax med världar så olika vår egen, men med problem som vi även möter här. Utopia World är ett interaktivt spel, delvis skapat av elever för elever, där målet är att fixa nya förutsättningar för roliga lärandeprocesser om demokrati.

”Det är oroligt i Sektor E. Rymdrådet har tagit emot flera rapporter om konflikter i området. På ökenplaneten Rubidus råder vattenbrist och prästerskapet behöver omedelbar hjälp att lösa situationen. Samtidigt varnar Ebulumerna för den ökade spridningen av Mördarluft runt planeten Bulbios. Det lurganska brytarkooperativet letar desperat efter nya mineralprospekt och lovar generösa bidrag till unionen. Det är ert uppdrag att undersöka vad som står på spel i Sektor E och hjälpa till där ni kan.”

Så börjar betaversionen av spelet Utopia World där elever tillsammans i grupper ska lösa problem och på så sätt träna på samarbete och lära sig om demokratiska värderingar.
Spelet är tänkt att väcka barns och ungdomars nyfikenhet och vilja att engagera sig i olika samhällsfrågor som till exempel genus, miljö och flyktingfrågor. Just den här betaversionen, som eleverna är satta att testa, handlar om resursfördelning.
Själevadskolans Emelinda Edlund och Mattias Strandberg klarar snabbt att hjälpa en planet i knipa. Akut vattenbrist löses efter ett besök på planeten Watersplash.
– Spelet är bra, men det är lite svåra ord och många, så vi har skrivit att det ska vara lite tydligare text, säger Emelinda och visar upp sitt anteckningsblock där hon och Mattias skriver upp vad de gillar och inte gillar med betaversionen.

Den informationen, tillsammans med alla de andra 120 inblandade ö-vikselevernas åsikter, kommer sedan att användas av spelutvecklarna för att rätta till eventuella fel och brister samt göra spelet ännu mer engagerande.
– Den här, på Själevadskolan, är den sjätte och sista testomgången av den här betan, säger delprojektledaren Sanna Krantz och berättar att versionen av spelet tidigare även prövats av de hängivna eleverna på Sörlidenskolan och Hemlingskolan.
– Barnens synpunkter är väldigt värdefulla. De svävar inte ut så mycket utan ger väldigt konstruktiv kritik. Hittills har de påpekat problem med texterna och så har de hittat buggar i spelet. En elev hittade dessutom en felstavning – det tycker jag är väldigt bra gjort av någon i årskurs fem.

Spelet är en del i projektet Utopia – ett treårigt barndemokratiprojekt som ägs av Örnsköldsviks FN-förening och finansieras av Allmänna arvsfonden samt Örnsköldsviks Kommun. Projektets strategi utgår från FN:s barnkonvention och kan ses som ett led i Sveriges Kommuner och Landstings överenskommelse med regeringen från 2010 att stärka arbetet med barnens rättigheter i kommuner, landsting och regioner.
– Det gjordes en förstudie för omkring två år sedan där man kollade kidsens attityd till demokrati, möjligheter att påverka och skyldigheter. Det har kokats ner ordentligt till att bli den här metoden och spelet, säger Sanna.

Metoden handlar om att få barnen delaktiga, och det har de varit sedan projektets början 2014. Elever i årskurs 4-6 vid tre skolor i Örnsköldsvik, Hemlingskolan, Sörlidenskolan och Själevadskolan, har skapat världar, figurer och historier som sedan legat till grund för olika scenarion och för grafiken i spelet.
– Det har varit jättekul, speciellt när vi fick komma på grejer och fick bestämma allt själva, säger Emelinda och berättar att hon var med och skapade knasiga-djur-planeten.

När spelet är färdigutvecklat är nästa steg att sprida både metoden för skapandet och själva produkten. Förhoppningen är att det kan bli ett spel som används i hela Sverige – inte som ett rent och skärt läromedel utan som en komplettering för att väcka viktiga frågor kring demokrati men även hållbar utveckling och andra samhällsfrågor som berör mänskliga rättigheter.
Och fungera verkar det redan göra.
– Det går bra, vi har två poäng i diplomati. Vi hjälpte några på en planet med mördarluft, säger Elsa Wikström som spelar tillsammans med klasskompisarna Elias Elfving och Anton Vikström.
De tycker alla att spelet är väldigt fint med sina vackra planeter, fantasifulla figurer och fascinerande miljöer. Tillsammans väljer de vart de ska flyga och hur de ska lösa utmaningarna på platsen – en övning i samarbete som gruppen hittat en praktisk lösning på.
– Om alla tycker samma så tar vi det, annars röstar vi, säger Elsa. Och tycker alla olika kör vi sten-sax-påse.
 

Dela med dig av denna artikel på: