Du är här

2015-12-01 - Bra att veta med Webben 7

Första december är Brandvarnardagen

Julen är ljusens högtid. Men tyvärr finns en mörk baksida. Varde år stiger antalet bränder i hemmen markant under december. Men det går att skydda sig.

De flesta bostadsbränder inträffar på natten. En fungerande brandvarnare är en billig livförsäkring. Den reagerar på den livsfarliga röken och varnar dig. Alla brandvarnare som får säljas i Sverige måste uppfylla en fastställd internationell teknisk standard och vara CE-märkta.

Hur många brandvarnare behöver du?
•    Du bör ha en brandvarnare på varje våningsplan i din bostad.
•    Brandvarnare bör placeras i eller intill sovrum. Tänk på att stängda dörrar och störande ljud kan göra det omöjligt att höra en brandvarnare in till varje sovrum.
•    Placera brandvarnare nära köket, där det är vanligt att bränder börjar, dock inte i kök eller badrum, då risken för oönskade larm ökar.
•    Brandvarnarens övervakningsområde bör inte överstiga 60 kvadratmeter. Dessutom bör avståndet mellan två brandvarnare inte vara större än 12 meter.
 
Det är när du sover som du är som mest försvarslös mot rök och brand!

Var ska du montera brandvarnarna?
•    Brandvarnarna placeras i taket och helst mitt i rummet, men minst 50 cm från vägg.
•    Om du har flera våningar bör en brandvarnare placeras där trappan mynnar till den övre våningen.
•    Ett fritt utrymme på minst 50 cm ska finnas runt om brandvarnarna.
•    Brandvarnare ska inte placeras i närheten av ventilationsöppningar.
•    Om det inte går att montera i tak, kan brandvarnare monteras på vägg, cirka 15 cm från taket. Väggmontage kan fördröja tiden för aktivering.
•    Följ leverantörens anvisningar hur brandvarnare ska monteras.
 
Glöm inte att testa brandvarnarna när du monterat upp dem!
Kontroll och skötsel

•    Testa brandvarnaren, genom att trycka på testknappen, minst en gång i månaden samt efter längre bortavaro.
•    Om brandvarnaren inte ger ifrån sig en signal när du trycker på testknappen kan batteriet vara slut, och då behöver du byta ut det. Hjälper inte batteribyte – byt ut brandvarnaren.
•    Gör rent brandvarnarna en gång per år eller om de larmar utan anledning.
•    Rengör brandvarnarna genom att dammsuga med en mjuk borste och torka av utsidan med en lätt fuktad trasa.
•    En brandvarnare som är smutsig invändigt blir känsligare och larmar oftare utan anledning.
•    Om rengöring inte hjälper ska du byta ut brandvarnaren.
•    Byt batteri i brandvarnarna när de varnar för dåligt batteri eller inte fungerar.
•    Om du har brandvarnare med inbyggt batteri kan du inte byta batteriet, utan behöver byta hela brandvarnaren.
 
Var kan jag köpa brandvarnare?
Brandvarnare finns att köpa av försäkringsbolagen, i de flesta livsmedelsbutiker, i fackhandeln eller hos brandredskapsfirmor.

Var slänger du brandvarnaren?
Brandvarnare hör till de produkter som ska sorteras som elektronikavfall på en återvinningsstation. Ta ur batteriet och sortera det för sig. Du kan också lämna tillbaka brandvarnaren till leverantören när du köper en ny.

Skaffa ett Brandsäkert hem®
Utöver brandvarnare rekommenderar Brandskyddsföreningen att du tar steget fullt ut och skaffar dig ett Brandsäkert hem®.
Dessa sex steg behövs för att uppnå ett Brandsäkert hem®:
•    Driftsäkert brandvarnarsystem
•    Pulversläckare 6 kg, klass 43A 233BC
•    Brandfilt, storlek 120 x 180 cm
•    Automatisk övervakning av köksspisen
•    Informationsmaterial till din boendepärm
•    Utbildning

Brandvarnardagen
Brandvarnardagen är en temadag som infaller den 1 december varje år. Hela Norden uppmärksammar brandvarnaren den här dagen. Medborgare runt om i Norden påminns alltså om att testa brandvarnaren så att man vet att den fungerar. 2010 beslutade nordiska ministerrådet att 1 december ska vara nationell brandvarnardag.

Aktiv mot brand lanserar sms-tjänst
I år har Aktiv mot brand tagit fram en sms-tjänst som ska hjälpa till att påminna om att testa brandvarnaren. Gå in på www.skyddadigmotbrand.se. Genom att skriva in sitt eget eller någon annans mobilnummer får mottagaren en påminnelse om att testa brandvarnaren via sms. Ett meddelande kan till exempel se ut så här: ”Sov gott. Vakna fort. Testa din brandvarnare. En fungerande brandvarnare kan rädda liv. Skicka detta sms vidare till någon som du bryr dig om”.

 

Dela med dig av denna artikel på: