Du är här

2020-11-29 - Bra att veta med Webben 7

7 saker om advent

Vad vet du om just advent? Här har Webben 7 samlat ihop sju fakta om advent, en del som du kanske redan känner till men också kanske några saker som du inte visste tidigare.

1. Advent kommer av latinets adventus (Domini) som betyder (Herrrens) ankomst. Traditionellt sett innebär advent fasta. Det sågs, och ses fortfarande av vissa, som en spegling av påskfastan.

2. I princip kommer alla svenska kännetecken för advent från Tyskland; som till exempel adventsstjärnan. Tyska missionärsbarn på en internatskola gjorde stjärnor i papp och smyckade skolan med dem, under 1880-talet. I början av 1900-talet spred idén om detta sig till Sverige, och Hennes & Mauritz grundare började tillverka och sälja dem, men i annat material än papp. Adventsstjärnan ska symbolisera Betlehemsstjärnan.

3. Traditionen med adventsstaken kommer från Ersta diakonanstalt i Stockholm, vars systeranstalt i Düsseldorf hade givit dem idén att varje år ta i en adventsgran där man tände sju ljus varje advent. Dock minskade man antalet ljus till fyra, och man bytte ut granen mot en ljusstake när man tog till sig idén i de svenska hemmen.

4. Den första svenska adventskalendern kom år 1934, och ritades av Aina Stenberg-Masolle. Den såldes av Svenska Flickors Scoutförbund, och nytryck av denna sorts kalender ges fortfarande ut varje år av scouterna. De allra första adventskalendrarna som såldes hade brittiskt och tyskt ursprung, men den allra första formen av julkalender kom av en gammal nordisk arbetsordning, i form av en kalender där olika sysslor inför julen organiserades.

5. De vanligaste adventspsalmerna är: Bereden väg för Herran, Hosianna, Betlehems stjärna, samt Advent är mörker och kyla. De har av naturlig anledning budskap förknippade med Jesu ankomst.

6. Någon speciell adventsmat finns inte, dock finns regeln om att lägga lutfisken i blöt den 9:e december. Annars finns det bara som tradition att vara återhållsam vad gäller mat, dryck och festligheter i allmänhet – i och med att advent ska vara en lugn tid. Förr i tiden utförde man inte heller något större arbete under advent, man höll sig till stillsammare hushållssysslor.

7. Advent firas på olika sätt runtom i världen. I till exempel Betlehem firar man inte ankomsten fyra veckor i förväg, de har istället en liknande högtid dagen innan Jesu födelse, alltså den 24:e december. Vid 11:00 möts troende och politiker, och tillsammans med Jerusalems patriark går de till Herdekyrkan i Betlehem där de med munkar och präster firar advent med psalmer och fyrverkerier. När klockan blivit tolv beger de sig till Katarinakyrkan, där de ber, läser verser, fortsätter att sjunga verser, och firar Jesu födelse.

 

Dela med dig av denna artikel på: