Du är här

2015-09-14 - Örnsköldsvik
”Trainee norra Norrland för akademiker” är det fullständiga namnet på ett samarbete mellan fem kommuner. Ingår gör Örnsköldsvik, Nordmaling, Umeå, Skellefteå och Piteå. Foto: Örnsköldsviks Kommun.

Trainee-program lockade 278 sökande

Syftet är att öppna dörren till arbetsmarknaden för nyutexaminerade akademiker, samtidigt som kommunerna får en möjlighet att visa bredden på arbetsuppgifter och en möjlighet att trygga sin kompetensförsörjning.

Tio unga akademiker har anställts för ett år vid en eller två av fem samarbetande kommuner i norra Sverige. Som deltagare i ett traineeprogram har de en allmän visstidsanställning med gängse anställningsvillkor, vilket för många av dem är en första anställning i ett nytt yrke.

”Trainee norra Norrland för akademiker” är det fullständiga namnet på ett samarbete mellan fem kommuner. Ingår gör Örnsköldsvik, Nordmaling, Umeå, Skellefteå och Piteå.

Intresset hos arbetssökande är stort. En annons om programmet i våras lockade 278 ansökningar från unga människor över hela landet.

Det är ett brett program, 
tio av de sökande anställdes 1 september för ett år vid någon av kommunerna.

– Tanken är att de ska jobba nio månader vid en större kommun och tre månader vid en mindre eller i en annan del av kommunen för att se bredden i den kommunala sektorn, säger Louise Söderlund, projektkoordinator för traineeprogrammet.

I anställningen ingår en 20-procentig utbildningsdel, med moment som medarbetarskap, ledarskap, värdegrund och mycket annat. De tio representerar yrken som socialsekreterare, ingenjör och kommunikatör.

I gruppen antagna ingår Jessika Tjernström, som jobbar som logistiker i Umeå kommun.

– Det händer många spännande saker i kommunerna idag, säger hon. Jag har en examen som civilekonom med inriktning mot handel och logistik och ska arbeta med olika logistiklösningar inom socialtjänsten.

Den första tiden av perioden delen av anställningen kommer att fokuseras på hemtjänstens rörelser.

– Det är jättespännande, och jag ser fram emot att få använda min kunskap praktiskt och få erfarenhet av att arbeta som logistiker, säger Jessika, som ser stora utmaningar i att arbeta inom kommunen.

Dela med dig av denna artikel på: