Du är här

2015-09-07 - Lokalt

Ö-vik klättrar i årets servicemätning

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har presenterat sin rapport ”Öppna jämförelser företagsklimat 2015”. SKL mäter vartannat år hur nöjda företagen är med kommunernas service och myndighetsutövning. Serveringstillstånd,brandtillsyn och miljö- och hälsoskydd har bättre resultat än vid mätningen 2013.

De myndighetsområden som mäts är brandtillsyn, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd samt serveringstillstånd. Företag som haft kontakt med kommunen inom något av dessa områden tillfrågas också om hur de upplever bemötande, tillgänglighet, effektivitet, information, kompetens och rättsäkerhet. Varje område betygsätts på en 100-gradig skala och resulterar i ett nöjd kund index (NKI).

Örnsköldsviks sammantagna medelvärde i den senaste mätningen är NKI 67, vilket är strax under rikets medelvärde 68. Jämfört med förra mätningen 2013 har kommunen förbättrat NKI med två enheter. 

Den största upphämtningen inom myndighetsutövningen står serveringstillstånd för som har ökat med sex enheter till NKI 77. Även brandtillsyn och miljö- och hälsoskydd har klättrat och finns med bland kommunerna med högt NKI.

– Roligt att både serveringtillstånd och miljö- och hälsoskydd ligger över rikssnittet och oavsett siffrorna har förbättringar skett inom fyra av fem områden. En bidragande orsak till serveringtillståndens förbättring kan vara att den utbildning i ansvarsfull alkoholservering som vi under ett antal år erbjudit till krogägarna börjar ge effekt. Reglerna blir tydligare och vi får en tätare dialog med företagen, säger Carina Edblad chef för samhällsbyggnadsförvaltningen.

Dela med dig av denna artikel på: