Du är här

2015-08-17 - Lokalt
Foto: Håkan Nordström

Tvåhundra nya Ö-viksbor första halvåret

SCBs senaste statistik visar att kommunens befolkning ökat med 209 personer sedan årsskiftet. Örnsköldsvik hade vid halvårsskiftet 55 457 invånare.

Det är framför allt en positiv inflyttning som bidragit till de glädjande siffrorna. Under första halvåret 2015 flyttade 901 personer till kommunen, det är 259 personer fler än de som lämnade Örnsköldsvik. De nyfödda är något färre jämfört med samma tidsperiod förra året.

Befolkningsförändringar första halvåret 2015

Total folkmängd     55 457
Ökning     209
Födda     287
Döda     340
Födelsenetto     -53
Inflyttade     901
Utflyttade     642
Flyttningsnetto     259

/Källa SCB

Dela med dig av denna artikel på: