Du är här

2015-06-05 - Örnsköldsvik

Ny etapp av landsbygdsutveckling

Länsstyrelsen i Västernorrland har i dagarna godkänt projektansökan för ett nytt samarbetsprojekt med fokus på landsbygdsfrågor i Örnsköldsviks kommun. Måndag 8 juni är det projektupptakt för Bygd och stad i balans 2.0 på Fjällräven Center.

Projektet Bygd och stad i balans 2.0 syftar till att skapa ett samarbete och en strategi för respektive serviceort med omland. Detta ska bottna i ett tydligt underifrånperspektiv med det lokala näringslivet, ideell sektor och det offentliga i nära samverkan.

Serviceorterna är viktiga för landsbygden och ska erbjuda en väl utbyggd kommersiell och offentlig service. I den regionala utvecklingsstrategin, RUS, finns målet att skapa konkurrenskraftiga och hållbara samhällen och livsmiljöer över hela länet, som ger hög livskvalitet och skapar framtidstro, engagemang och öppenhet. Det finns en oro över hur föreningslivet ska kunna fortsätta rekrytera engagerade personer för att hålla igång verksamheterna. Nya arbetsformer behövs för att klara det ideella arbetet - som betyder mycket för landsbygden.

Målsättningar för projektet är att gemensamt ta fram strukturer för nyckelfrågor samt att skapa förutsättningar för den ideella sektorn att prova nya arbetsformer som kan säkerställa engagemang och resurser. Nya utvecklingsplaner ska arbetas fram och ett nytt lokalt samarbetsorgan, med näringslivet, föreningslivet och det offentliga; ”BYGDSAM” ska finnas som en långsiktig hållbar organisation. Projektet kommer att arbeta med attityder som en horisontell aktivitet för att skapa ökad stolthet. Arbetet bedrivs till stor del genom dialog, intervjuer och möten.

Projektet leds av en projektledare, Ann Holst, och fyra delprojektledare Åsa Ringlöv i Grundsundaområdet, Lena Strömberg i Björna-Långviksmon-Trehörningsjöområdet, Björn Carpelan i Nätraområdet och Ann-Catrin Zackrisson i Anundsjö-området.

Dela med dig av denna artikel på: