Du är här

2015-05-19 - Örnsköldsvik
Foto: Håkan Nordström

Tillbakablickar och nystart för Örnsköldsviks utvecklingsarbete

År 1995 togs de första stegen på vad som kom att bli Örnsköldsviks långsiktiga utvecklingsarbete. En kraftsamling där privatpersoner, näringsliv, fastighetsägare och organisationer engagerade sig tillsammans med kommunen, förts under parollen ”Vision 2008” och därefter i ”Världsklass 2015”.

Mycket har hänt sedan dess. Företagsetableringar, bostadsbyggande, kommunikationer, positiv inflyttning och en utökad regional samverkan är några exempel. Vid en jubileumskväll 21 maj ger några av de personer som varit med under resan sina personliga betraktelser på den utveckling som skett.

Kvällen blir också en startpunkt för det fortsatta utvecklingsarbetet. Hur behåller vi engagemanget och hur driver vi arbetet vidare? Vilka nya utmaningar har Örnsköldsvik och norra Sverige i övrigt att möta?

Inbjudna för att under jubileumskvällen minnas viktiga steg och blicka framåt är näringsliv, politiker och tjänstemän på lokal och regional nivå, ideella föreningar samt allmänhet. Under jubileumskvällen lanseras också en helt ny skrift som beskriver Örnsköldsviks utvecklingsarbete ur ett 20-årigt perspektiv.
Arrangemanget äger rum på Fjällräven Center i Örnsköldsvik, torsdag 21 maj, kl. 15:30-19:30.

Dela med dig av denna artikel på: