Du är här

2017-06-11 - Friluftsliv

Skydda cykeln från stöld

Med sol, värme och bara gator drar cykelsäsongen igång och därmed även cykeltjuvarnas högsäsong.

Cykelstöld är ett av de allra vanligaste brotten som vi utsätts för, så det är värt att tänka till för att slippa bli bestulen. En bra idé är att ta av sadeln, då blir det svårare för tjuven att bara sno åt sig cykeln och trampa iväg. Sen ska man naturligtvis se till att alltid ha cykeln ordentligt låst, gärna låsa fast den vid någonting som är svårflyttat och helst låsa in den på natten om möjlighet finns.

Hemförsäkring ger oftast ersättning om cykeln blir stulen, men kan det vara bra att kontrollera vad som gäller. Speciellt för dyrare cyklar, till exempel elcyklar, kan det behövas en särskild försäkring för att vara säker på att få ut hela värdet vid en eventuell stöld. Det är också viktigt att cykeln var låst vid stöldtillfället.

Tips för att minska stöldrisken:

  • Skaffa ett ordentligt lås. En låst cykel är svårare att stjäla än en olåst. All stöldbegärlig egendom ska alltid låsas om det är möjligt, eller förvaras i ett låst utrymme. Det är en enkel åtgärd som oftast stoppar tillfällestjuven.
  • Välj noga platsen där du ställer din cykel. Parkera på så ljus och öppen plats som möjligt där det rör sig mycket folk.
  • Låt inte cykeln stå ute över natten.
  • Fäst låset i cykelstället eller annat fast föremål.
  • Lämna inte kvar lösa föremål, som cykelkorg, lampor och cykeldator.
  • Om möjligt, ta av sadeln vilket gör cykeln obrukbar för tjuven.
  • Notera cykelns ramnummer. Polisen får ofta in stulna cyklar, och med ramnummer går det att identifiera din cykel.
  • Klistra över/dölj märket om cykeln är dyr.
  • ID-märk cykeln så att den går att identifiera.
  • Måla cykeln i en synlig och oattraktiv färg, till exempel neongrönt.

 

Dela med dig av denna artikel på: