Du är här

2015-03-31 - Husum
Dammparken i Husum. Foto: Susanna Domeij, Örnsköldsviks kommun

Ny generationsmötesplats i Husum

En lekpark byggs vid Dammparken.

Under hösten kommer Trafik- och parkavdelningen att bygga en ny lekpark vid Dammparken i Husum, temat för projektet är vatten. Placeringen nära det befintliga utegymmet, lusthuset och scenen kommer att förstärka Dammparken som en mötesplats för alla.

Dammparken har rustats upp under de senaste åren. En ny allé har planterats efter Sandviksvägen, buskagen har beskurits, träd och 6 000 påskliljor har planterats.
Projektering pågår och lekparken beräknas vara färdig under 2015.

Dela med dig av denna artikel på: