Du är här

2015-02-18 - Husum
  • Idag tas bron i bruk som byggts rekordsnabbt .Foto: Mats Forsgren
  • Rickard Larsson,monteringsansvarig, framför hängbron som snart står klar. Foto: Mats Forsgren
  • Foto: Mats Forsgren
  • Foto: Mats Forsgren
  • Foto: Mats Forsgren

Idag invigs gång- och cykelbron i Husum

Slut på cykelåkandet på E4an vid Husum när en ny bro över Gideälven för gång- och cykeltrafikanter tas i bruk.

Den gamla skröpliga bron över Gideälven som stängdes av förra året har nu snart ersatts av en riktig tungviktare. En temporär lösning för boende i området omkring Husum.
Örnsköldsviks kommun har av Trafikverket fått ”låna” denna hängbro av Trafikverket under i första hand tre års tid. Bron har gamla anor och är uppbyggd av prefabricerat fackverk. Användningen i Sverige är främst som reservbro vid ombyggnad eller haveri av en bro. Konstruktören Donald Bailey var vid brittiska försvarsmakten under andra världskriget och kom senare att adlas för sin storslagna brobyggnadskonstruktion, Bailey Bridge, som byggdes bland annat i Japan under WW2.

Bron har  lanserats på plats med hjälp av en nos. Under byggnad och lansering har bron legat på boggies och rullar, och skjutits över språnget varefter den byggts med beaktan av var tyngdpunkten finns, för att inte riskera att bron rasat utanför stödpunkterna.
– Bygget har gått alldeles utmärkt, tolv monterare har arbetat under ca 6 veckor. Den är 76 meter lång och väger 305 ton. Normalt tar det ca tre veckor att montera en sådan här bro, men det har varit trångt beroende på markens beskaffenhet och närheten till Botniabanan, säger Rickard Larsson som är monterings- och lanseringsansvarig för brobygget i Husum.

Idag invigs den nya temporära bron över Gideälven.
 

Dela med dig av denna artikel på: