Du är här

2014-11-17 - Örnsköldsvik
Stefan Nordström EFS- kyrkan, Nenna Åström Pingstkyrkan, Lena Finne Jansson Ö-viks kommun och Britt Lundholm Svenska kyrkan ingår i det nätverk som tillsammans jobbar för att hjälpa de EU-migranter som finns i Ö-vik. Foto: Mats Forsgren

Samfunden och kommunen i samarbete för härbärge

Vintern närmar sig och de EU-migranter som finns i Ö-vik ska nu snart kunna få hjälp med boende med mera.

Det nätverk med de olika religiösa samfunden och kommunen som nu träffats för andra gången med anledning av de tiggande EU-migranterna har nu identifierat vad som måste göras för dessa människor:

  • Att akut få till ett härbärge för de tiggare som vistas i kommunen inför den kommande vintern.
  • Dessutom att se en långsiktig lösning för ett permanent härbärge och även långsiktigt se hur man kan påverka insatser i Rumänien, varifrån de flesta kommer ifrån.

Vid den träff som nätverket hade för andra gången denna höst så kom man en bit på vägen vad gäller ett akut härbärge.

– Jag är superglad för att svenska kyrkan tog kontakt med oss och även samarbetet med Lena Finne Jansson från kommunen, säger Nenna Åström, Pingstkyrkan, för det är en gedigen fråga vi har framför oss. Vi har tittat på vilka olika möjligheter vi har inom Pingstkyrkan, men även tittat på andra lösningar. I det förslag vi jobbar med inför vintern så står vi för lokaler och vissa volontärer och så är tanken att vi inom nätverket hjälps åt med resten.

Många har hört av sig till bland annat Svenska kyrkan och mest har det varit uppmuntran och stöd.
Många har också föreslagit att man borde komma igång med någon meningsfull verksamhet för tiggarna; att exempelvis se till att de kommer igång med någon enkel tillverkning, hantverk eller liknande som de kan sälja på torget i Ö-vik.

Man är överens om att även se framåt mot en mera permanent lösning av härbärgefrågan, men även sjukvårdsinsatser mm, eftersom allt tyder på att vi kommer att få vänja oss med tiggare i alla kommuner i Sverige.  En nytillsatt arbetsgrupp kommer att titta närmare på möjligheterna till ett permanat härbärge och insatser som behövs.

 

Dela med dig av denna artikel på: