Du är här

2014-11-10 - Lokalt
Ö-vik ökade sin folkmängd med 237 personer till 55 223. Foto: Håkan Nordström

Ö-vik växer

Örnsköldsviks kommun har ökat sin befolkning med 237 personer sedan årsskiftet visar dagens befolkningsstatistik från SCB, vilket är en förbättring med 252 personer jämfört med motsvarande tid förra året.

Bakom de positiva befolkningssiffrorna ligger framförallt ökad inflyttning. 1 473 personer har flyttat till kommunen till och med september i år, att jämföra med 1 204 förra året. Nettoinflyttningen, det vill säga skillnaden mellan in- och utflyttning, är 230 personer.

Även födelsenettot, det vill säga skillnaden mellan antalet födda och antal döda, är förbättrat jämfört med förra året. 485 barn har fötts i år, vilket också är 12 fler än förra året och ger ett födelsenetto på plus 2 jämfört med minus 3 förra året.

Total folkmängd                         55 223
Ökning                                              237
Födda                                               485
Döda                                                483
Födelsenetto                                       2
Inflyttning                                      1 473
Utflyttning                                     1 243
Flyttningsnetto                                 230

 

Dela med dig av denna artikel på: