Du är här

2014-11-05 - Lokalt

Dialogmöte för landsbygdsutveckling

Leader Höga Kusten och Örnsköldsviks kommun bjuder in till dialogmöte kring en ny strategi för lokalt ledd utveckling under perioden 2014-2020. Du och dina synpunkter är viktiga för fortsatt utveckling av landsbygden.

Leader Höga Kusten är ett program för landsbygdsutveckling som omfattar kommunerna Örnsköldsvik, Härnösand, Kramfors och Sollefteå. Programmet ska ta tillvara och göra verklighet av goda idéer, främja nytänkande och öka samverkan inom och mellan bygderna genom att bygga starka nätverk.

Ett stort arbete pågår med att utforma en ny strategi för Leader Höga Kusten för perioden 2014- 2020. I dagarna går ett förslag på strategi ut på remiss till ett stort antal myndigheter, företag, organisationer och föreningar.

För att fånga upp så många synpunkter som möjligt inför det fortsatta arbetet bjuder Leader Höga Kusten in till dialogmöten på flera platser. I Örnsköldsvik hålls ett dialogmöte i Mellansel den 13 november.

Dela med dig av denna artikel på: