Du är här

2014-11-05 - Örnsköldsvik

Satning på helhetslösning för byanät

För att skapa en robust infrastruktur i kommunen föreslår kommunstyrelsen att Örnsköldsviks kommun tillsammans med Övik Energi AB ska erbjuda en helhetslösning för de byanät som väljer den modell för byanätssamverkan som nu föreslås.

Det innebär att kommunen ansvarar för bidragsansökningar, projektering, genomförande och förvaltning och att byanäten som byggs enligt modellen ägs av Övik Energi. Byanäten ansvarar för intresseanmälan, kundavtal, markavtal och eventuell grävning – detta för att behålla styrkan med det privata engagemanget.

25 miljoner ska enligt förslaget avsättas hos Övik Energi under åren 2015-2019 för utbyggnad av ortssammanbindande nät. Medel till samförläggning för att minska kostnaderna för bredbandsutbyggnaden finns inom kommunstyrelsens ram för budgeten 2015. Satsningen är en del i arbetet för att nå målen för den nationella bredbandstillgången.

Dela med dig av denna artikel på: