Du är här

2014-10-24 - Örnsköldsvik
Nu har man en överenskommelse klar; Socialdemokraterna och Vänsterpartiet. Glenn Nordlund och Göran Wåhlstedt hade pressträff i dag. Foto: Håkan Nordström

Överenskommelse nu klar mellan (S) och (V)

”Vi har nu en överenskommelse om hur vi kommer att leda ö-vik under kommande mandatperiod”

– Viktigt att visa att vi har en tydlig och stabil ledning av kommunen och det känner vi att vi kan få genom detta samarbete, konstaterade Glenn Nordlund, kommunalråd (S) på dagens pressträff.

Partierna är överens om de viktiga frågorna skola, omsorg och jobben och det är inom dessa områden man kommer att lägga tyngden.

– Det här är ju något nytt för oss och vi kommer att behöva utveckla samarbetsformerna.
Det känns bra, vi kommer att ha en tydlig ledning och en tydlig majoritet, säger Glenn Nordlund.

Vänsterpartiets ordförande och gruppledare Göran Wåhlstedt:
– Det känns fantastiskt roligt att vara med i den här konstellationen. Det är också en helt ny del för oss i det politiska livet. Vi känner ju direkt att vi är med på ett helt annat sätt att påverka, vilket har varit vår strävan.

Glenn Nordlund:
– Det tydligaste vi kan se av den här överenskommelsen är att vi kommer att ha Vänsterpartiet som representerade på vice ordförandeplatser i omsorgsnämnden och bildningsnämnden och i samtliga förstärkta presidier som man har i övriga nämnder.

Vänsterpartiet kommer även att finnas med i arbetsutskottet och representerade i kommunstyrelsen. Ett samarbete som visar på att Vänsterpartiet kommer att finnas med tidigt i beredning inför besluten.

– Vi tror att vi kan vara en kraft för de som framför allt har det svårt i vårt samhälle att påverka politiken till det bättre, konstaterar Göran Wåhlstedt.

Sex timmars arbetsdag på prov i Ö-vik
– Vi ser ju att många ”går på knäna” inom vård omsorg och skola och det en fråga som vi drivit. Vi måste dela på de jobb vi har för att folk ska orka med fram till sin pension Det är en fråga som vi kommer att utreda och försöka hitta ett lämpligt upplägg för Ö-vik, säger Göran Wåhlstedt.

Gratis kollektivtrafik en ambition
En målsättning att ta ett första steg med gratis kollektivtrafik för resenärer upp till 25 års ålder och titta på olika kommuners lösningar och hitta en bra ö-viksmodell framöver.

– Nästa vecka kommer våra prioriteringar tydligt  att visa sig i vår gemensamma budget som vi lägger fram inför 2015, avslutar Glenn Nordlund, kommunalråd (S).

 

Dela med dig av denna artikel på: