Du är här

2014-10-23 - Örnsköldsvik

Inga nya parkeringstillstånd för miljöfordon

Örnsköldsviks kommun har nu slutat sälja parkeringsklockor efter dom i Högsta förvaltningsdomstolen.

Den som har ett miljöbilsklassificerat fordon har tidigare kunnat köpa en så kallad ”grön parkeringsklocka”, vilken givit rätt till parkering på angiven gatumark i kommunen. Örnsköldsviks kommun har nu slutat sälja dessa parkeringsklockor. Anledningen är en dom i Högsta förvaltningsdomstolen (2014-10-08, mål 6647-13) som slår fast att ett fordons miljöegenskaper inte får ligga till grund för att kommunen tar ut en lägre avgift eller helt befriar miljöfordon från parkeringsavgift.

Kommunen kommer dock inte att återkalla redan sålda parkeringsklockor. Du som har köpt en parkeringsklocka kan använda den till att dess giltighetstid har gått ut.

 

Dela med dig av denna artikel på: