Du är här

2014-10-20 - Örnsköldsvik

Klart godkänt för kommunens webbplats

En rpport från Sveriges Kommuner och Landsting Rapporten visar att Örnsköldsviks kommuns webbplats ligger över medelvärdet i nio av elva kategorier som fokuserar på kommunens information till medborgarna.

Inom kategorierna ”ideell sektor, kultur och fritid”, ”bygga och bo” samt ”handikappomsorg” har kommunen höjt medelvärdet jämfört med förra året. Det sammantagna medelvärdet är dock oförändrat 85. Medelvärdet beskriver hur stor andel av ett antal förutbestämda frågor som kunnat besvaras genom sökning på kommunens webbplats under en given tid.

I årets undersökning har sökfunktionen testats med fler än 25 nya frågor. I denna kategori tappar Örnsköldsviks kommun något jämfört med 2013 men ligger ändå över det samlade medelvärdet.
– Vi vet att en stor del av besökarna i första hand använder sökfunktionen. Med SKLs undersökning som grund, kompletterad med en analys av vilka sökord kommunwebbens besökare har använt, kan vi nu jobba vidare för att ytterligare trimma sökfunktionen, säger Rebecca Nordin, webbplatsansvarig.

En ny del i årets webbplatsundersökning tar fasta på den företagsinriktade informationen på kommunens webbplats. Där eftersöks övergripande information, kontaktuppgifter, blanketter och ansökningsmöjligheter samt information om mark, lokaler och upphandling. Den företagsrelaterade informationen på Örnsköldsviks webbplats får totalt 45 poäng av 51 möjliga.

Det som saknas för full pott är företagsinriktad information på engelska samt möjlighet att elektroniskt kunna ansöka om serveringstillstånd direkt på webbplatsen.
– Här har vi goda förhoppningar om att förbättra oss till nästa mätning. Vi har påbörjat ett arbete för att ta fram information på fler språk och utvecklingen av e-tjänster är ett högt prioriterat område säger, kommunens informationschef Helén Sahlin.

 

Dela med dig av denna artikel på: