Du är här

2014-10-07 - Ekonomi
Foto: Håkan Nordström

Vindbonusar till Solberg

Sex av nio ansökningar beviljades vindbonus på sammanlagt 252 867 kronor. Här är listan.

Totalt kom nio ansökningar, på totalt 1 015 840 kronor, in för utdelning av vindbonus under 2014. Det finns för året 252 867 kronor att dela ut. Pengar som fördelas av vindkraftsbolaget VindIn, till sökande från närområdet kring vindparken Trattberget-Skallberget.

  • Sjö Intresse och fritidsförening. 30 000 kronor för upprustning av badplats med bryggor, omklädningsrum, m.m.
  • Tjäls Bygdegårdsförening. 45 000 kronor för renovering av bygdegård samt gammal bro. Inköp av gräsklippare och ved.
  • Lanthandeln i Solberg, ekonomisk förening. 50 000 kronor för drift och underhåll.
  • Stiftelsen Solberget. 97 867 för installation  av luftvärmepump, renovering lift, pist-maskin, vandrarhem, servicehus, varmvattenberedare.
  • Degersjö Byamän. 15 000 kronor för upprustning  av byasåg.
  • Solbergs Byamän. 15 000 kronor för upprustning och vägunderhåll.

Vindbonus är en frivillig ersättning som betalas ut av vindkraftsbolagen för de ingrepp och intrång som sker i närområdet. Varje enskilt bolag beslutar själva hur mycket de vill avsätta till vindbonus och vilka ändamål som ska prioriteras.

Dela med dig av denna artikel på: