Du är här

2014-09-09 - Örnsköldsvik
I omvärldsanalysen presenterar Sweco Strategy, ett antal utmaningar som man bedömer att Örnsköldsvik står inför. Foto: Mats Forsgren

Omvärldsanalys visar kommande utmaningar

Örnsköldsvik är en näringslivsinriktad kommun med stort internationellt utbyte. Nu har en omvärldsanalysen för Örnsköldsviks kommun gjorts.


Mycket har hänt i Örnsköldsvik under de senaste femton åren med hjälp av det breda utvecklingsarbete som engagerat många sedan mitten av 90-talet. Nu är det dags att återigen titta framåt. En ny omvärldsanalys visar kommande utmaningar.

Under hösten kommer Örnsköldsviks kommun att påbörja en process kring hur det strategiska utvecklingsarbetet ska se ut framöver. Som hjälp i detta arbete har styrelsen för Världsklass 2015 beställt en omvärldsanalys för Örnsköldsvik och en utvärdering av Världsklass 2015. Båda dessa dokument blir viktiga i det fortsatta arbetet.

I omvärldsanalysen presenterar Ulf Johansson, seniorkonsult vid Sweco Strategy, ett antal utmaningar som man bedömer att Örnsköldsvik står inför.  De handlar bland annat om vikten att fortsätta jobba med kompetensförsörjning till våra företag och offentlig verksamhet, fortsatt samverkan i regionen tillsammans med Umeå för att utveckla arbetsmarknadsregionen och tillsammans med kommunerna i Höga Kusten för att utveckla besöksnäringen. Analysen understryker också vikten av att för framtiden ta tillvara på resurserna i samhället genom att möjliggöra för unga och invandrare att komma ut på arbetsmarknaden.

– Örnsköldsvik står inför en rad framtida utmaningar. För att möta utmaningarna och för att göra Örnsköldsvik ännu attraktivare så kommer det att krävas att de som bor i här, företagen och kommunen arbetar tillsammans för att hitta lösningar och öka insikten om nödvändigheten av förnyelse och förändring.  Inte minst en ökad öppenhet och förståelse för nya inslag i samhället är en utmaning som kommer att kräva arbete, säger Ulf Johansson, seniorkonsult vid Sweco Strategy AB.

Första steget nu är att se till att så många som möjligt får ta del av kunskapen som finns i omvärldsanalysen. Därför kommer ett flertal träffar att arrangeras då allmänhet, politiker, representanter från offentlig verksamhet och näringsliv får en presentation av analysen. Presentationerna kommer att fortgå under hösten parallellt med att sammanfattningen av Världsklass 2015 och arbetet med nästa steg i utvecklingsarbetet.

Oxford Research, som utvärderat Världsklass 2015, poängterar att utvecklingsarbetet är unikt eftersom det har engagerat så många. De lyfter också fram ett antal rekommendationer. Bland annat vikten av att hitta en struktur och organisering för hur idéer som tas fram kan realiseras och arbetas in i befintliga strukturer. I utvärderingen går också att utläsa att för att nå målen är det också viktigt att arbetet i en process som Världsklass 2015 genomsyrar all kommunal verksamhet och att målen för utvecklingsarbetet behöver överensstämma med kommunens.

– Omvärldsanalysen ger oss en karta att navigera efter för att möta utmaningarna, säger Vanja Östman, projektledare för Världsklass 2015 och t.f chef för tillväxtavdelningen. Utvärderingen ger oss kunskap och rekommendationer för organiseringen av ett kommande utvecklingsarbete.

Dela med dig av denna artikel på: