Du är här

2014-09-03 - Mellansel
Roger Fjeldseth, vice ordförande för Mellansels IF, hoppas på mer pengar längre fram.. Foto: Håkan Nordström

Ersättning till Mellansels IF

Mellansels IF har tillsammans med andra aktörer och enskilda individer arbetat för att skapa en bra första tid för asylsökande och för att hela orten ska må bra. Föreningen får nu 25 000 kronor.

Ersättningen är för den ökade belastning man hade i början då en annan grupp asylsökande kom än vad det var planerat för. Kultur- och fritidsnämnden ska se över avtalet med Mellansels IF, och kommunen ställer sig också positiv till att hjälpa föreningen om den vill vända sig till Migrationsverket med anledning av konsekvenserna av placeringen av asylsökande på orten.

– Vi får vara glada för det som är, även om vi skulle vilja ha mer ersättning för lönekostnader. Jag hoppas att vi kan lösa det här med Migrationsverket och att vi kan få mer ersättning på längre sikt, säger Roger Fjeldseth till allehanda.se.

Dela med dig av denna artikel på: