Du är här

2014-09-03 - Lokalt

Barn- och ungdomspolitisk policy

Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige godkänner det förslag till barn- och ungdomspolitisk policy och strategi som har tagits fram.

Dessa ska vara vägledande för politiker och tjänstemän i mål- och prioriteringsarbete och vara ett stöd för barn och ungas rätt till inflytande i Örnsköldsviks kommun. Syftet är att stärka barns och ungas inflytande, att kommunen ska göra satsningar utifrån barns och ungas behov, att kommunen ska bli attraktiv för barn och unga och att säkra kommunens arbete med att följa barnkonventionen.

Dela med dig av denna artikel på: