Du är här

2014-08-26 - Örnsköldsvik

Nytt boende för ensamkommande flyktingflickor

Örnsköldsviks kommun öppnar ett nytt boende för ensamkommande flyktingbarn och ungdomar den första september.

Det nya boendet, ”Opalen”, kommer att ha plats för åtta flickor från 16 års ålder. På sikt är tanken att platserna ska fördelas lika mellan asylsökande och barn/ungdomar som redan fått uppehållstilstånd.  

På Opalen finns utbildad personal på plats dygnet runt för att ge stöd och vägledning. Det kan handla om att stötta i skolarbetet, uppmuntra till fritidsaktiviteter och att på olika sätt bidra till ungdomarnas utveckling och integration. När flickorna flyttar in på Opalen får var och en av dem två kontakpersoner i personalen. Kommunens överförmyndare utser en god man till varje barn/ungdom som flyttar in på ett boende för ensamkommande.

Kommunens första boende för ensamkommande flyktingbarn ”Prisma” öppnade 2010. Det boendet har idag 14 platser där de boende till övervägande del är pojkar. Kommunen har också en utslussningsverksamhet ”Kristallen” där de ungdomar som fått uppehållstillstånd och i övrigt är redo att flytta ut i egen lägenhet kan få stöd och hjälp den första tiden.

De ensamkommande flyktingbarnen räknas in i den kvot på 70-100 flyktingar/år som kommunen har avtalat med Länsstyrelsen om att ta emot.

Dela med dig av denna artikel på: