Du är här

2014-08-13 - Örnsköldsvik
Befolkningen uppgick vid halvårsskiftet till 55 244 personer, det är den högsta siffran på fem år. Foto: Håkan Nordström

Ö-vik växer

Dagens befolkningsstatistik från SCB innehåller många glädjande siffror för Örnsköldsvik. Under första halvåret 2014 ökade kommunens befolkning med 258 personer.

Det är mer än en fördubbling jämfört med samma tid förra året. Befolkningen uppgick vid halvårsskiftet till 55 244 personer, det är den högsta siffran på fem år.

Även inflyttningen har ökat. Under första halvåret 2014 valde 905 personer att bosätta sig i Örnsköldsvik. Flyttnettot som visar skillnaden mellan inflyttning och utflyttning har också fördubblats jämfört med samma period förra året.

Under första halvåret föddes 354 barn i kommunen, det är en ökning jämfört med 325 föregående år. 

– På ett halvår har antalet nyfödda barn ökat med en hel skolklass, det är positivt för framtiden. Det är också glädjande att varje dag väljer i snitt fem personer att bosätta sig i Örnsköldsvik, säger kommunstyrelsens ordförande Elvy Söderström.

I hela länet ökar befolkningen med 593 personer.
– Det är roligt att även länssiffrorna är positiva och att vi i Örnsköldsvik bidrar med en betydande del av den ökningen, säger Elvy Söderström.


Folkmängd 30 juni, befolkningsförändringar januari - juni 2014.
Källa: SCB
Örnsköldsviks kommun Total folkmängd     55 244
Ökning     258
Födda     354
Döda     319
Födelsenetto     35
Inflyttade     905
Utflyttade     687
Flyttningsnetto     218

Dela med dig av denna artikel på: