Du är här

2014-08-12 - Örnsköldsvik

Gullvik får ny brygga

Kommunstyrelsen föreslår att en brygga ska byggas i Gullvik som en del i den fortsatta utvecklingen av destination Höga Kusten.

En brygga underlättar för människor att ta sig ut i skärgården, lockar fler till havsbadet och campingen och gör det möjligt för en turbåt att lägga till i Gullvik för av- och påstigande. Investeringen beräknas till 900 000 kronor och finansieras av kommunstyrelsen. Kultur- och fritidsnämnden får ett tilläggsanslag motsvarande 90 000 kronor per år.

 

Dela med dig av denna artikel på: