Du är här

2014-08-11 - Lokalt

Kommunen förlänger asylprojekt

Det pågående asylprojektet i Örnsköldsvik kommer att förlängas till sista december med hänsyn till att ytterligare asylsökande kan komma till kommunen i samband med den upphandling av anläggningsboenden som Migrationsverket nu upphandlar.

Kommundirektören har fått i uppdrag att skapa förutsättningar för ett fungerande asylmottagande motsvarande nuvarande ambitionsnivå. Detta innebär att budgeten för året kommer att ligga på 1,5 miljoner kronor. Man avsätter också 200 000 kronor till en tjänst som kommunikatör kopplad till de anläggningsboenden som kan bli aktuella i kommunen.

Kommunstyrelsen uppmanar också kommunalråden att vid det kommande mötet med Migrationsverket att ta upp ett antal frågeställningar om verkets närvaro i kommunen med kontor, om planer på information till asylsökande och om dialog med de aktuella orterna.

Bakgrund: I Örnsköldsvik finns i nuläget 200 asylplatser – 100 i Mellansel och 100 fördelade på Björna, Långviksmon och Trehörningsjö. Alla dessa platser är lägenhetsboende. Vid lägenhetsboende ansvarar den asylsökande själv för matlagning och så vidare och har en högre dagersättning än vid anläggningsboende. Vid ett sådant boende serveras frukost, lunch och middag.
Ansvarig företagare ska även se till att det finns samlingsrum, TV, tvättstuga, lekmiljöer för barn, med mera. Vidare ska det finnas anställda dagtid varje dag i veckan (antalet varierar beroende på antalet asylplatser, överstiger antalet 150 platser så ska det finnas två personer på plats).

Huruvida migrationsverket kommer att teckna avtal med någon som vill driva anläggningsboende i Örnsköldsvik står troligtvis klart 1-2 veckor efter sista anbudsdagen  som var den 27 juli.

 

Dela med dig av denna artikel på: