Du är här

2014-07-02 - Örnsköldsvik
Lizette Palmér och Patrik Palm i förgrunden är två av deltagarna i förra omgången av traineeutbildningen för potentiella chefer i Örnsköldsviks kommun. Bild: Ö-viks kommun

Populärt traineeprogram fortsätter i höst

Än en gång har Örnsköldsviks kommuns traineeprogram för potentiella chefer fått ett gott gensvar. I höst startar tredje omgången vilket innebär att totalt 47 medarbetare har deltagit.

Till årets 16 platser har 49 personer sökt, varav 8 män och 41 kvinnor.

Traineeprogrammet innebär en möjlighet att få ökad kunskap om kommunen som organisation, de förväntningar som finns på arbetsgivarrollen och att avsätta tid för sin egen utveckling.

– Det är väldigt viktigt att vi kan erbjuda ett traineeprogram för chefer för att kunna fånga upp goda ledare och stimulera viljan att utvecklas inom organisationen. Det är även viktigt att vi stimulerar en rörlighet mellan förvaltningarna, säger Helena Bodén, vid personalavdelningen och ansvarig för planeringen av traineeprogrammet.

Inom fem år kommer 36 av kommunens chefer att gå i pension. Störst behov av nyrekrytering till chefsledet inom kommunen finns hos bildningsförvaltningen vilket gör det glädjande att en tredjedel av de sökande till årets omgång av traineeprogrammet kommer från just bildningsförvaltningen. Bildningsförvaltningen har även fått flest deltagarplatser i årets program.

– Det positiva gensvaret visar att det finns mycket vilja och ambitioner om att utvecklas i organisationen och att man vill vara med och påverka verksamhetsutvecklingen, säger Helena Bodén.

Dela med dig av denna artikel på: