Du är här

2014-06-24 - Örnsköldsvik

Örnsköldsvik i e-tjänst-topp

Örnsköldsviks kommun ligger i topp i Sverige när det gäller e-tjänster. Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, har kartlagt E-tjänster och appar samt rankat och betygsatt läget i kommunerna.

Av 229 kommuner som svarade på enkäten kommer kommunen på delad tredje plats tillsammans med ytterligare fyra kommuner.

Med enkäten vill SKL ge en överblick av kommunernas arbete med digitalisering, e-förvaltning och e-tjänster. En e-tjänst är en tjänst som utförs helt eller delvis elektroniskt och tillhandahålls exempelvis via kommunens webbplats och ibland som mobilapplikation (app). SKL har betygsatt både antalet e-tjänster och vilka funktioner de erbjuder.
– Rätt utformade e-tjänster är inte bara en service till invånarna utan medför även ökad effektivitet och nytta för kommunerna, säger Per Mosseby, avdelningschef för digitalisering vid SKL.

I Örnsköldsviks kommun finns ett 60-tal e-tjänster på kommunens hemsida och i kommunens bolag finns ytterligare tjänster. Och utvecklingen pågår för fullt.

– Just nu är flera e-tjänster på gång för att fortsätta göra servicen ännu bättre för medborgarna, säger IT-strateg Eva Jansson. Bland annat kommer inom kort att vara möjligt att skicka in och signera medborgarförslag digitalt. Men jag vill också hålla fram interna e-tjänster, här finns möjligheter att ge stor verksamhetsnytta.

Du hittar e-tjänsterna på kommunens förstasida samt presenterade ämnesvis på de olika ingångssidorna.

Se länk nedan för Ö-viks e-tjänster

Dela med dig av denna artikel på: