Du är här

2014-06-07 - Politik

Livskvalitet i Skorped ramar in regeringsskrift

Här kan du ladda ned regeringens skrift Attraktionskraft – tillväxt och utveckling.

I regeringens skrift "Attraktionskraft – tillväxt och utveckling", löper en berättelse från Skorped som en tråd genom texten. En tråd som smyckats med gröna bokstäver och som berättar om samverkan, starkt socialt kapital, företagsamhet, föreningsliv och serviceutbud.

De senaste två åren har regeringen tillsammans med flera samverkansaktörer arbetat med initiativet Attraktionskraft Sverige. Det gemensamma arbetet har fokuserat på att lyfta och främja framgångsfaktorer som bygger attraktiva livs- och boendemiljöer. Sveriges hållbara tillväxt är inte enbart beroende av näringslivets villkor, den är också beroende av de miljöer människor bor och verkar i.

Utifrån detta har man nu tagit fram en idéskrift om attraktionskraftens betydelse för tillväxt och utveckling. En skrift som är tänkt att inspirera aktörer på lokal, regional och nationell nivå i deras arbete med att skapa attraktionskraft och tillväxt i alla delar av Sverige.

Utvecklingen och förutsättningarna i Skorped, Örnsköldsviks kommun, används för att rama in skriften. Ortens historia anses utgöra ett exempel på hur attraktionskraften ser ut och fördelar sig i Sverige. Skriften, med titeln Attraktionskraft – för tillväxt och utveckling, innehåller intressant läsning om allt det som har betydelse för att en plats ska vara attraktiv. Berättelsen från Skorped, som löper genom skriften, bidrar ytterligare till inspirerande läsning.

Här kan du ladda ner eller beställa skriften

Dela med dig av denna artikel på: