Du är här

2014-06-03 - Hus & Trädgård
  • Lång kö till gott fika denna dag. Foto: Privat
  • Drygt 50-talet glada medlemmar i Ö-viks Biodlarförenings vårträff hos Anders Westin i Norrälvsjö. Foto: Privat

Viktig bisyssla engagerar

Örnsköldsviks biodlare vårträffades och kunde bland annat konstatera att intresset för biodling ökar i kommunen.

Söndag den 1 juni deltog drygt 50-talet glada medlemmar i Ö-viks Biodlarförenings vårträff hos Anders Westin i Norrälvsjö. Föreningens ordförande Gösta Norberg hälsade oss välkomna och kunde konstatera att den senaste vintern varit gynnsammare för våra bisamhällen än den föregående, då årets förlust av samhällen endast var ca 10 procent.

I och med insikten om binas stora betydelse för pollinering och därmed goda skördar, har intresset för biodling ökat. Ett intresse som även visat sig lokalt i vår förening, där flera nya biodlare deltagit i studiecirklar och sedan startat egen bioding. Därför kunde närmare tiotalet nya odlare i år hälsas välkomna. Det är nu efterfrågan på avläggare till nya bisamhällen, varför medlemmarna uppmanades att göra fler avläggare.

Ulla och Hans Löfgren från Stöcksjö Biredskap hade en hel del beställda ”bivaror” att leverera vid träffen. Dessutom har vår förening fått närmare 30 kg bivax av Tage Perssons anhöriga. De färdiga vaxkakorna erbjöds medlemmarna att köpa till reducerat pris.

Intresset för biodling har ökat även internationellt och uppmärksammas nu på EU-nivå, när man börjar inse binas ekonomiska betydelse för odling av gröda och föda för allas vår överlevnad. Därför uppmuntras numera biodling även i stadsnära miljö. Miljögifter och storodlingar med ensidiga grödor är dock ett hot mot binas fortlevnad. Eva Eriksson redogjorde för sitt deltagande i ett Europeiskt projekt om insamling av pollen, för att se variationen av växter som bina har till förfogande i olika länder och regioner.

Med ökad information och därmed ökad kunskap avtar rädslan för de harmlösa bina, som enbart är ute efter pollen och nektar och inte för att sticka oss människor. De som lärt sig att skilja mellan getingar, humlor och bin, kan med lätthet lägga rädslan för och fördomarna om bina bakom sig.

Föreningen har nu en Hemsida www.nolabi.se, som startats av Gunnar Ekman, där intresserade kan lämna tips, frågor och få information.
Efter gott fika och ett lotteri med ”bivinster” avslutade ordföranden mötet med att tacka Westins som varit våra värdar för den trevliga träffen, varpå det blev dags för lite ”bisurr” oss medlemmar emellan.
Anders Edlund

 

Dela med dig av denna artikel på: