Du är här

2014-05-24 - Örnsköldsvik
Kyrkobyggnaden med den nya klockstapeln till höger.

Dags för kyrkoinvigning

Denna söndag händer något oerhört sällsynt:
Örnsköldsviks kommun får en ny kyrka.
Med start klockan 11 hålls en invigningsgudstjänst under ledning av stiftets biskop Tuulikki Koivinen Bylund.

Den tomt som kyrkan byggts på ligger på Skepparvägen 100 och skänktes till församlingen redan på 1970-talet och det var givarens önskan att en församlingsgård skulle byggas där. Den nya kyrkan ersätter Lillkyrkan i Järved och de lokaler Svenska kyrkan hyr på Eken. Den sammanlagda ytan är ungefär densamma, men anpassad efter de behov och regler som finns idag.

Bygget är speciellt på många sätt; en kyrka i modren tappning och ett lågenergihus konstruerat för att ha minimala uppvärmingskostnader.
När det nu är dags för invigning firas det hela med kaffe, tårta och sång av La Chorale.
Dagen till ära är det Tuulikki Koivonen Bylund, biskop för Härnösands stift, som håller i gustjänsten.

Dela med dig av denna artikel på: