Du är här

2014-05-03 - Utställning
  • Idag invigdes Nolavånda-historiesamlarna. Foto: Mats Forsgren
  • Många hade sökt sig till invigningen. Foto: Mats Forsgren
  • Foto: Mats Forsgren
  • Foto: Mats Forsgren
  • Foto: Mats Forsgren
  • Foto: Mats Forsgren
  • Idag slogs dörrarna upp i Örnsköldsviks museum och konsthall för Nolavonda. Foto: Mats Forsgren

Utställningen Nolavonda invigd

Pompa, ståt och tårta vankades när Örnsköldsviks museums nya och fantasifulla basutställning invigdes.

Från planeten Nolavonda har Nolavondierna kommit till Örnsköldsvik för att utforska vår historia – och av särskilt intresse är just barns historia då det på Nolavonda inte existerar några barn, utan alla föds som vuxna. Det är premisserna för den nya basutställning som idag slog upp dörrarna i Örnsköldsviks museum och konsthall.

- Kärnan i utställningen är barn och de miljöer där barn har vistats, säger konstintendent Ulf Edberg.

Här får besökare träffa 8-åriga Elin som ska lära sig att spinna lin, en fiskesame på en strand på Ulvön och Mark som berättar hur det är att vara springpojke i en handelsbod år 1893.

Utställningen utgörs av små och stora containrar där Novalandierna placerat historiska snitt som de samlat in. Med hjälp av en jättelaser kan de nämligen skära ut delar av vår historia och för att lättare kunna transportera snitten lägger de dem i just containrar som de med hjälp av sin shrinkalizer, en sorts krympmojäng, kan förvandla till en femtedels storlek. Av de containrar som nu står på museet i Örnsköldsvik är några krympta, medan andra inte hunnits bearbetas ännu utan fortfarande är i full storlek och där kan besökare ta sig en ordentlig titt.

- Det är en ”hands on-utställning” och allt man kan ta på får man ta på, berättar Ulf Edberg och berättar att det dessutom är en semipermanent utställning där man byggt in möjligheten att förändra och berätta olika historier.

Resultatet är en kulturhistorisk utställning för barn där övergången från jordbrukssamhälle till industrisamhälle beskrivs. Dessutom fokuserar utställningen även på genus och klass, och våra nationella minoriteter som sydsamer, sverigefinnar och resandefolket.

Dela med dig av denna artikel på: