Du är här

2014-04-08 - Mellansel

Träffa humanistiska nämnden i Mellansel

Nästa tisdag 15 april håller humanistiska nämnden sitt sammanträde i Mellansel.

I samband med det är Mellanselsbor och andra intresserade välkomna att möta nämndens politiker.
Klockan 14:00-15:00 och 17:30-19:00 finns politikerna på plats i fritidshuset i Mellansel. 

Humanistiska nämnden ansvarar för kommunens stöd till människor som behöver stöd för egen del eller för sin familj. Det kan exempelvis handla om insatser inom socialtjänst, flyktingmottagning, brottsförebyggande, arbetsmarknad och rehabilitering.

Dela med dig av denna artikel på: