Du är här

2014-04-04 - Lokalt

Byskötselpeng kan sökas

Byutvecklingsgrupper och föreningar i Örnsköldsviks landsbygd, glesbygd och skärgårdsområden som engagerar sig för att skapa en trivsam utomhusmiljö kan ansöka om byskötselpeng.

Arbetet kan till exempel handla om att röja och snygga upp på bad- och rastplatser eller andra platser som är tillgängliga för allmänheten och det rörliga friluftslivet.
Sammanslutningar som vill ansöka om byskötselpeng ska lämna sin ansökan till Örnsköldsviks kommun senast 30 april 2014.

Mer information om byskötselpeng och kontaktperson för ansökan hittar du i länken nedan.

Dela med dig av denna artikel på: