Du är här

2014-04-04 - Lokalt
Bild: Örnsköldsviks kommun

Konferens om landsbygdsutveckling

Örnsköldsviks kommuns arbete med att utveckla lokala servicelösningar på landsbygden presenterades på Tillväxtverkets lärandekonferens.

Tidigare i veckan deltog näringslivsutvecklare Lena Lindström och Glenn Nordlund (S) vid Tillväxtverkets lärandekonferens om landsbygdsutveckling i Stockholm. Där presenterade de Örnsköldsviks kommuns arbete med att utveckla lokala servicelösningar på landsbygden, samt deltog i en paneldebatt.

Sedan 2010 har Tillväxtverket fördelat 17 miljoner kronor till 45 olika insatser vars syfte är att skapa bättre kommersiell och offentlig service i Sveriges glesbygd. Det handlar om allt från mataffärer, som även är ombud för apotek och post, till servicepunkter med möjlighet till läkarbesök via en dator.

Tillväxtverket har nu sammanställt resultatet från satsningen och samlat det i en skrift som lyfter fram fyra olika projekt, från Boden i norr till Kalmar i söder. Bland dessa lärande exempel finns Örnsköldsviks kommun med.
Skriften visar tydligt att det krävs engagerade kommuner och delaktighet från kommuninvånare om servicen i glesbygden ska kunna förbättras. Något som varit viktigt för Örnsköldsviks kommun, men som inte är självklart bland alla kommuner. Detta trots att det finns stora fördelar med att satsa på service.
– Genom att prioritera servicefrågor kan kommuner stärka sin attraktionskraft och skapa en plats där fler människor vill bo, arbeta, starta och driva företag, säger Tillväxtverkets generaldirektör Gunilla Nordlöf.

 

Dela med dig av denna artikel på: