Du är här

2014-03-31 - Långviksmon

Fjärrarbetsplatser utvärderade

I november 2012 stod lokalerna klara, utrustade med återanvända möbler och bredband för anslutning till kommunens nätverk. En möjlighet för kommunens anställda som bor i närheten att förlägga delar av sin arbetstid närmare bostaden. Nu har verksamheten utvärderats.


De förslag som kommer fram i utvärderingen av Jollen i Långviksmon, kommunens fjärrarbetsplats, som nu har varit igång i mer än ett år är bland annat att byta benämning, från fjärrarbetsplats till närarbetsplats, öppna upp för fler intressegrupper att nyttja lokalerna och sprida informationen bättre om att möjligheten finns.

Syftet med fjärrarbetsplatserna i Jollen är att anställda som bor långt ifrån sin ordinarie arbetsplats ibland ska kunna arbeta närmare bostaden. Det innebär minskad restid för den anställde, och sparar även miljön. Även säkerheten stärks i och med kortare transportsträckor. Dessutom ökar sannolikheten att man handlar i sin lokala livsmedelsbutik.

Det lokala närings- och föreningslivet ser positivt på kommunens initiativ och menar att det ger positiva signaler till landsbygden. Från Bygderådet Örnsköldsviks sida tycker man att den rätta benämningen borde vara närarbetsplats, eftersom arbetsplatsen ligger närmare den anställde.
Både i Gideå och i Bredbyn pågår föreningsdrivna projekt för att ställa i ordning arbetsplatser liknande de på Jollen. Arbetsplatser som kommer att vara öppna för såväl näringslivet som offentligt anställda.

Utvärderingen av det första året med arbetsplatser på Jollen visar att beläggningen varit låg. Inledningsvis krånglade vissa IT-funktioner och det har varit trögt att få upp intresset för det nya sättet att planera sitt arbete.
I dagsläget finns 14 anställda som kan vara presumtiva användare utifrån bostadsadress. Uppmaningen till förvaltningscheferna är att fortsätta informera om att möjligheten finns och att uppmuntra anställda som bor i närheten att använda arbetsplatserna oftare. Dessutom finns en plan för att öppna upp arbetsplatsen på Jollen även för andra intressegrupper.

 

Dela med dig av denna artikel på: