Du är här

2014-03-19 - Lokalt

Landsbygdsgrupp föreslår stöd till fiberföreningar

Örnsköldsviks kommuns landsbygdsgrupp föreslår att kommunen ger ett ekonomiskt bidrag som möjliggör att sju lokala fiberföreningar kan slutföra sina projekt.

Genomförandestödet föreslås bli 200 000 kronor per förening. Det ska riktas till de fiberföreningar, som under tidigare E-lotsprojekt, bildades i Björna-, Långviksmon-, Trehörningsjö- och Gideåområdet.

Totalt har dessa föreningar beviljats drygt 23 miljoner kronor i stöd från Länsstyrelsen för att under 2014 gräva 50 mil fiber till drygt 1 700 anslutningar. Förberedelsearbetet har pågått under det senaste året och inom de närmaste månaderna kommer allt praktiskt arbete att sättas igång.

– Det är ett stort engagemang och mycket ideell tid har lagts ner av många ute i bygden. Det känns bra om vi från kommunens sida också kan stötta ekonomiskt i den här viktiga och centrala frågan för landsbygden. Förslaget går nu vidare för beredning och beslut i kommunstyrelsen, säger Glenn Nordlund, ordförande i Landsbygdsgruppen.

– Vi ser frågan om fiber ut till byarna som en av de viktigaste för en levande landsbygd. Självfallet är vi från bygderådet glada för initiativet, säger Bengt Rönnkvist, ordförande i bygderådet Örnsköldsvik. Bygderådet som, sommaren 2011, initierade fiberutbyggnaden i kommunen genom sin medverkan i E-spinn projektet.

Dela med dig av denna artikel på: