Du är här

2014-03-12 - Samhällsinformation

Bredband till alla vid årets slut

Alla hushåll i Sverige ha tillgång till bredband och telefonförbindelse innan årets slut.

De som inte kan koppla upp sig via någon teleoperatör måste då anmäla detta till Post- och telestyrelsen.
De vita fläckarna i Sverige blir allt mindre och i slutet av detta år ska alla hushåll ha möjlighet att koppla in sig på ett bredband via en fast eller mobil anslutning med en hastighet på 1 Mbit/sek. Det skriver vk.se.

Post- och telestyrelsen har tryckt på för att få bort de vita fläckarna i landet.
– Varenda företag och hushåll ska ha detta och vi tror att vid utgången av 2014 så kommer det att finnas en uppkoppling via fast eller mobil anslutning, säger Urban Landmark, chef för Post- och Telestyrelsens spektrumavdelning.

Även om hushåll och företag får full täckning betyder det inte att alla problem är lösta. I många områden finns det fortfarande stora kapacitetsproblem.

– Det som fattas är täckning med bra kapacitet. Det är det inte på alla ställen, säger han.
Fritidshus eller andra tillfälliga bostäder är inte inräknade i Post- och telestyrelsens prognoser om full täckning under det kommande året.

 

Dela med dig av denna artikel på: