Du är här

2014-02-24 - Örnsköldsvik
Pristagarna; Jan-Olov och Jenny Lundqvist samt Öviks Energis vd Christina Säfsten. Här tillsammans med Tidningen 7:s chefredaktör och prisutdelare Ulf Eklund. Foto: Mats Forsgren

Miljöpris delades ut på fullmäktige

Örnsköldsviks kommuns och Tidningen 7:s miljöpris, MiljÖrnen, delades ut idag på kommunfullmäktiges sammanträde.

MiljÖrnen delas årligen ut till ett företag samt till en privatperson eller en förening.

Jenny och Jan-Olov Lundqvist tilldelades 2013-års MiljÖrnpristagare för privatpersoner i Örnsköldsviks kommun. Två idogt arbetande människor i Västerlandsjö, Arnäsvall, med skog och djur i skön och inte minst miljövänlig harmoni.

Övik Energi fick miljöföretagspriset med motiveringen att man erbjuder energilösningar som varken belastar närmljön eller klimatet. Företaget producerar på ett hållbart sätt el, fjärrvärme, fjärrkyla och processånga baserat på förnybara råvaror och restprodukter.
 

Dela med dig av denna artikel på: