Du är här

2014-02-24 - Lokalt
Foto: Håkan Nordström

Landsbygdsstrategi ut på samråd

Nu går Örnsköldsviks kommuns landsbygdsstrategi ut på samråd för andra gången. Allmänheten ges möjlighet att lämna synpunkter på inriktningen för kommunens landsbygdsutveckling.

Strategin innehåller ett antal övergripande mål och aktiviteter som utgör underlag för det fortsatta arbetet. Ett tidigare förslag till landsbygdsstrategi gick ut på samråd under vintern 2012-2013. Strategin har genomgått en bearbetning utifrån inkomna synpunkter. Bland annat har dokumentets struktur ändrats och kopplingen till kommunens övergripande mål har blivit tydligare.

Landsbygdsstrategin är ute på samråd och finns tillgänglig på kommunens webbplats till och med 6 april 2014.

Dela med dig av denna artikel på: