Nöje & kultur

Som vanligt fylls kyrkorna runt om i kommunen av musik i sommar. Här hittar du en lista på konserter.

Nöje & kultur

Detta semesterprat kommer handla om två jubilarer, en 50-åring och en 100-åring. 50-åringen är jag och jag kommer prata om val, ansvar och hur jag väljer att försöka hantera de utmaningar som livet erbjuder. Men det kommer också att få handla om möjliggörare och viktiga människor och inte minst om 100-åringen.

Nöje & kultur

Jag kommer att berätta om min livsresa från kronotorpet i Selstadammet, Anundsjö, i handikappomsorgens tjänst, till bergslandet Bhutan, via Stockholm, USA och S:t Petersburg. Lyssnarna kommer också att få ta del av mina erfarenheter av film, teater och musik. Dessutom bjuder jag på hur livet kan te sig som förälder till ett svårt handikappat barn.

Sport & Fritid

Örnsköldsviks kommun med partners vill möta efterfrågan av elbilsladdning i sommar med hjälp av Vattenfall, samtidigt som man medverkar i ett testprojekt. Genom ett mobilt batterilager vid Gullviks havsbad kommer invånare och besökare snabbt kunna ladda sina elbilar.

Nöje & kultur

Jag är klassiskt utbildad dirigent och musiker. I mitt semesterprat kommer jag att tala om resan från dragspelet till dirigentpulten, hur det är att driva stora konsertprojekt i hamn, fascinationen över robotar och en musiksmak som går från medeltida till metal.

Samhälle

I ett samverkansprojekt mellan Örnsköldsviks kommun, Miva och Övik Energi påbörjas nu arbetet med att färdigställa tillfartsvägen till bostadsområdet Kusthöjden i Örnsköldsvik. Det ordnas även med belysning, ledningsarbete och det byggs nya gång- och cykelvägar samt en dagvattenanläggning.

Nöje & kultur

Jag heter John-Erik Sturesson, pensionerad EFS-predikant och präst, bosatt i Köpmanholmen. I mitt prat kommer jag att ta upp att livets tillfälligheter för en människa ofta blir ett starkt vittnesbörd om Guds närvaro och ledning. Som förkunnare och präst i över 60 år har livet fyllts med dessa ”tillfälligheter” i vilka Gud har visat sin praktiska närvaro!

Samhälle

”Vi har bestämt oss. I Västernorrland ska det finnas en konkurrenskraftig livsmedelskedja där samtliga delar i kedjan är starka och välmående. Vi är övertygade om att vi genom att utveckla livsmedelsproduktionen skapar tillväxt, sysselsättning och hållbar utveckling i hela länet.” Så inleds Västernorrlands regionala livsmedelsstrategi.

Nöje & kultur

Mannaminne i Häggvik, Nordingrå, är som vanligt fyllt av konst under sommaren.

Sport & Fritid

En stigande försäljning av vattenskotrar i kombination med att många hemestrar gör att till exempel Kustbevakningen väntar sig en intensiv sommar till sjöss med ett ökat vattenskoteråkande. Och det är inte bara åkandet som ökar utan även stölderna av vattenskotrarna.

Sidor